Familjejordbrukarna jobbar aktivt för att förbättra för familjejordbruket och till fromma för landsbygden.

Familjejordbrukarna ställer upp för familjelivets sociala, juridiska och ekonomiska rättigheter.

Familjejordbrukarna deltar i olika debatter och slår vakt om de demokratiska principerna.

Familjejordbrukarna utövar påverkan på kommuner och länsstyrelser.

Familjejordbrukarna förhandlar med regering och har remissrätt i jordbruksfrågor.